Norsk lymfødem- og lipødemforbund

norsk interesseorganisasjon

Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF) er en norsk interesseorganisasjon. NLLF har som målsetting å drive rådgivende, opplysende og hjelpende virksomhet overfor alle med lymfødem og lipødem og deres familier.

Forbundet ble stiftet som Norsk Lymfødemforening (NLF) den 28. oktober 1986. NLF ble stiftet som en landsomfattende interesseorganisasjon, og ble bygget opp av lokale lymfødemforeninger over hele landet. På landsmøtet i 2017 ble det vedtatt å inkludere lipødem og skifte navn til Norsk lymfødem- og lipødemforbund (NLLF).

Forbundet arbeider for at personer med lymfødem og lipødem skal få best mulig livskvalitet. Foreningen søker å spre kunnskap om begge lidelser og konsekvensene av dette til politikere, helsemyndigheter og i samfunnet generelt, for derved å bidra til best mulig behandling og økt satsing på fagområdene.

Lymfødem og lipødem er varige tilstander som er krevende å behandle. Lymfødem skyldes svakhet eller skade i lymfesystemet. Tilstanden kan være medfødt - primært lymfødem, eller oppstå etter skade i lymfesystemet, - sekundært lymfødem. Lipødem er en tilstand med unormal fettansamling i legger og lår, eller armer. Tilstanden opptrer symmetrisk, og rammer nesten utelukkende kvinner. Blir ofte tatt for å være fedme, og omtalt som såkalt "pærefasong". Noen har også en kombinasjon av de to diagnosene; lipolymfødem.

Per april 2018 er lymfødem ennå ikke en godkjent diagnose i Norge.

Både lymfødem og lipødem fører til hevelse og er/kan være forbundet med smerte. Selv i mild forstand setter både lipødem og lymfødem begrensninger for livsutfoldelse. I noen tilfeller og uten behandling, kan både lymfødem og lipødem gi store funksjonsreduksjoner og invaliditet. NLLF er medlem i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon.

Behandlingen for lymfødem er lymfedrenasje. Behandlingen er en manuell behandlingsmetode som bare utføres av fysioterapeuter med tilleggsutdanning. NLLF sponser årlig fysioterapeuter som tar denne tilleggsutdannelsen. NLLF jobber også ovenfor helsevesenet for at behandlingstilbudet skal bygges ut der dette ennå mangler.

For lipødem finnes det ennå ingen offentlig godkjent behandling i Norge. En del norske pasienter har imidlertid tatt operasjon privat i utlandet, i hovedsak i Tyskland. NLLF jobber for økt oppmerksomhet omkring sykdommen og behandling også i kontakt med helsemyndighetene. Operasjon har gitt mange pasienter et mye bedre liv.

NLLF utgir medlemsbladet Lymfeposten. Bladet kommer ut fire ganger i året – med reportasjer og artikler, tips og gode råd, leserinnlegg og informasjon, samt annonser med relevant produktinformasjon.

Forbundet har også egen nettsiden NLLF.no med oversikt over fysioterapeuter med spesialkompetanse i lymfødembehandling, og kontaktinformasjon tillokalforeninger over hele landet.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger