Norsk kulturråds pris for lokalhistorie

Norsk kulturråds pris for lokalhistorie ble opprettet i 1973 etter innspill fra Landslaget for lokalhistorie. Kulturrådet hadde fra 1969 hatt et fast utvalg for å vurdere støtte til tiltak innenfor lokalhistorisk arbeid. Prisen ble tildelt «som anerkjennelse for en samlet gjerning eller for en enkelt overbevisende prestasjon». Prismottageren ble vedtatt av kulturrådet etter innstilling fra utvalget. Utvalget besto fra 1973 av Kjell Bondevik, Rolf Fladby og Knut Mykland.

Prismottagere rediger

Litteratur rediger

  • I arbeid for lokalhistorie og kulturvern. Landslaget for lokalhistorie 75 år 1920-1995. Trondheim, 1995.