Norsk anestesiologisk forening

Norsk anestesiologisk forening er en av de fagmedisinske foreningene under Den norske legeforening. Foreningen ble stiftet i 1949 og det første styret ble ledet av Otto Mollestad.

Foreningens oppgaver er å:

  • arbeide for at norsk anestesiologi holder høy faglig og etisk standard.
  • arbeide for at anestesiologi (anestesi, intensivmedisin, smertebehandling, akuttmedisin) sikres høy kvalitet innen det medisinske studium og i legers videre- og etterutdannelse
  • ivareta medlemmenes interesser i forhold til fag og arbeidsforhold
  • samarbeide internasjonalt med foreninger med samme formål

Leder for foreningen er overlege Anita With Vårøy.

Eksterne lenker Rediger