Norsk Operaselskap

Norsk Operaselskap A/S (etablert 1950 i Oslo, nedlagt 1958) ble startet av brødrene Brunvoll med det formål å ha et fast sted, samt drive omreisende. Kunstnerisk leder var operasangeren Jonas Brunvoll i samarbeid med den ungarske dirigenten Istvan Pajor, og impresario og administrativ leder var Gunnar Brunvoll. Allerede første året mottok man statlig bevilning på 15 000 kroner. De samarbeide med Ny Norsk Ballett (1953). Den stedfaste virksomheten ble innrullert i det nystartede Den Norske Opera (1958), og den ambulerende gjennom Riksoperaen.