Norsk Fotografisk Fond

Norsk Fotografisk Fond (NoFoFo), er et disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til kunstnere som bor og virker i Norge og som bruker fotografi og andre kamerabaserte uttrykksformer. Fondets midler forvaltes av et styre på tre personer med to varamedlemmer. Styret velges av generalforsamlingen i Forbundet Frie Fotografer.

NoFoFo bevilger som faste årlige avsetninger driftsstøtte til Fotogalleriet og Forbundet Frie Fotografer. Forøvrig er NoFoFos oppgaver å vurdere og tildele søknader om midler til prosjektstøtte, utstillingsstøtte, produksjon av katalogmateriale og andre relevante saker fra enkeltkunstnere. Det deles også ut stipend ut ifra samme kriterier som nevnt over.

Eksterne lenkerRediger