Norsk Fjellsportforum

Norsk Fjellsportforum (NF) ble startet i 1988 og er et samarbeidsorgan for frivillige og kommersielle arrangører innenfor fjellsport i Norge.

I Norge finnes det i motsetning til f.eks. i alpelandene ingen yrkesbeskyttelse for fjellførere. Det vil si at hvem som helst kan kalle seg fjellfører og ta betalt for å ta med mindre erfarne personer på tur. Norsk Fjellsportforum har utarbeidet en Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport, og medlemmene har forpliktet seg til å følge denne standarden.

Medlemmer rediger

Medlemmer i Norsk Fjellsportforum er ikke personer, men fjellsportgrupper, klatregrupper, kursarrangører, føringsbedrifter og andre grupper med tilstrekkelig kompetanse innen fjellsport.

Det er tre nivåer av godkjenning som gis på bakgrunn av kvalifikasjonene til fjellsportaktøren:

  • Det laveste nivået (nivå 0) gir godkjenning til å arrangere føringsturer og kurs for begynnere.
  • Det midterste nivået (nivå 1) gir godkjenning til å utdanne instruktører.
  • Det høyeste nivået (nivå 2) gir godkjenning til å utdanne fjellkursledere.

Norsk Fjellsporforums nettsider finner man lister over aktører som er godkjent på de forskjellige nivåene.

Arbeidsområder rediger

Forumets arbeidsområder er:

  • Ulykkesforebygging og ulykkesregistrering for klatring og fjellsport
  • Retningslinjer for kompetansekrav til veiledere på fjellsportarrangementer (kurs og føring)
  • Retningslinjer for kompetansekrav til utdanning av veiledere innen fjellsport (først og fremst instruktørkurs)

De to sistnevnte punktene ivaretas gjennom Nasjonal Standard for instruktører, førere og kursarrangører i fjellsport.

Se også rediger

Eksterne lenker rediger