Norsk Bokmannslag

Norsk Bokmannslag er en forening for nynorskforfattere. Foreningen ble stiftet 11. mars 1910 med formål å fremme litteratur på landsmål. Første formann var Idar Handagard. Foreningen hadde ved stiftelsen 41 medlemmer, og Sven Moren ble «skrivar».

YrkesmållagRediger

Allerede i 1899 hadde det vært diskutert om man skulle opprette et mållag for lærere. Men dette ble avvist, man mente det var bedre om lærerne arbeidet for saken uten å skape egne organisasjoner. Men i 1910 så forfattere som skrev på nynorsk behovet for å stå sammen for å fremme sine interesser. Dette inspirerte folk i andre yrker til å gjøre det samme. Bladmannalaget var det neste som ble etablert, det skjedde på årsstevnet for Noregs Ungdomslag i Skien i 1913. I 1916 ble et lærermållag dannet, og siden kom mållag på løpende bånd for ulike yrkesgrupper: Telegrafmållaget, Lensmanssmållaget, Norsk Prestemållag, mållag for ansatte i departement, postvesen og jernbane, samt mellom ordførere, ingeniører, apotekere, leger og jurister.[1]

Medlemskap i ForfatterforeningenRediger

Etter en strid mellom Norsk bokmannslag og Den norske forfatterforening utnevnte regjeringa tre menn fra Norsk bokmannslag til å være med i Forfatterforeningens litterære råd. En av disse var Sven Moren, som satt i rådet fra 1915 til 1928.[2] Etter dette ble lagets medlemmer også medlemmer i Den norske Forfatterforening.

LedereRediger

ReferanserRediger