Norsk Bluesunion

Norsk Bluesunion (NBU) er en sjangerorganisasjon for norske bluesklubber og bluesfestivaler samt spillesteder som slutter seg til NBUs formål. Norsk Bluesunion bestod i oktober 2016 av 59 medlemsklubber med til sammen ca 7 000 enkeltmedlemmer.

KjerneområdeRediger

NBU har som overordnet mål å skape et rikt miljø for blues i Norge. NBU har som intensjon å øke kjennskapen til blues og beslektede musikkformer i Norge gjennom konserter og faglig virksomhet knyttet til sin drift.

Historie-organisasjonRediger

NBU ble opprettet 27.april 1997 etter grundig forarbeid av aktive ildsjeler i det norske bluesmiljøet. Ved oppstart bestod NBU av 23 bluesklubber. NBU har siden den gang hatt en formidabel tilvekst.

Ved årsmøtet 2011 ble Norsk Bluesunion etablert som en selvstendig organisasjon etter at tidligere moderforbund Norsk Rockforbund har besluttet å ikke lenger jobbe sjangerrettet for bluesen, men heller være en sjangernøytral arrangørorganisasjon. Et enstemmig årsmøte stemte for å etablere NBU som selvstendig organisasjon.

Landsmøtet er NBUs høyeste myndighet og avholdes hvert annet år. Landsmøtet velger styre og valgkomite. Styret er NBUs øverste besluttende myndighet i perioden mellom 2 landsmøter. Styret konstituerer seg selv, med unntak av styreleder som er særskilt valgt.

BluesNews er Norsk Bluesunions medlemsorgan. http://www.bluesnews.no/ Alle medlemmer av en bluesklubb tilsluttet NBU abonnerer på BluesNews som en del av sitt medlemskap.

Alle spillesteder, bluesklubber og bluesfestivaler som oppfyller Norsk Blues Unions formålsparagraf kan bli medlem i organisasjonen etter søknad.

Eksterne lenkerRediger

Offisielt nettsted  


  Forrige mottaker:
 Kid Andersen 
Vinner av
Notodden Bluesfestival bluespris
(2012)
Neste mottaker:
 Notodden kommune