Norsk Biologforening

Norsk Biologforening (BIO) ble stiftet i 1981, og har i dag ca. 1000 medlemmer. Foreningen organiserer universitetsutdannede biologer innen alle yrkeskategorier. BIO er også åpen for biologer under utdanning. Andre med interesse for biologi kan bli støttemedlem. BIO er en av foreningene i Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

BIOs formål er:

  • Styrke faglig samhold og kontakt mellom norske biologer.
  • Arbeide for biologenes interesser på arbeidsmarkedet.
  • Arbeide for å styrke biologifaget i skolen.
  • Arbeide for at biologisk fagkunnskap blir tatt i bruk på alle nivå i samfunnsplanleggingen.
  • Utgi foreningens tidsskrift.
  • Etablere kontakt med utenlandske biologer og biologorganisasjoner.

Eksterne lenkerRediger