Normaintcoy

Normaintcoy var den engelske betegnelsen på Det norske Verkstedskompaniet i UNIFIL. Det var gjennom de fleste årene Norge hadde styrker i Libanon forlagt nær den mer urolige, vestlige delen av UNIFILs operasjonsområde, ved byen Tibnin. Mesteparten av jobben til soldatene var gjort innenfor gjerdet i leiren «Camp Scorpion», og hadde vanligvis ikke den nære kontakten med stridende parter som naboen, den irske bataljonen Irishbatt hadde.

ArbeidsoppgaverRediger

 
Eksempel på arbeidsoppgave i 1978

Midt inne i den irske bataljonens ansvarsområde lå det norske verkstedskompaniet, NorMaintCoy (NMC). 160 nordmenn og 19 sivilansatte jobbet i 1988 for å hjelpe hele UNIFIL. Av en bilpark på nesten 1500 biler i UNIFIL hadde NMC ansvaret for reparasjoner og vedlikehold på over 550 av disse. De fleste var store, tyngre kjøretøy. I tillegg hadde Normaintcoy ansvar for reparasjon av aggregater og sambandsutstyr, som radar, telefoner og radio samt kikkerter og annet optisk utstyr.

Særlig på kjøretøysiden hadde Normaintcoy på slutten av 1980-tallet hatt litt problemer med å fylle personellkvoten. Bilmekanikere hadde i likhet med resten av bilbransjen gode dager i Norge med rekordhøye salgstall, og dermed føyk også lønningene i været. Det gjorde at det ikke var spesielt gunstig økonomisk sett å tjenestegjøre i Libanon, men ved hjelp av en stor rekap-prosent (soldater som lot seg re-verve til en ekstra seks-måneders-periode), gikk kabalen opp til hver kontingent. I Normaintcoy var det i kontingent XIX hele fem «trekaper» (soldater i sin tredje periode) og 41 vanlige rekaper til de forskjellige avdelingene. Det var en mye høyere prosent enn man hadde i Norbatt eller blant de norske i Naqoura.

Det var en stor bredde i NMCs arbeidsoppgaver, og de krevde toppfolk på de fleste avdelinger. Gjennomsnittsalderen i Normaintcoy var høyere enn for eksempel i Norbatt, fordi det krevdes flere eksperter til de forskjellige avdelingene. Det gjorde igjen sitt til at samholdet mellom soldater og befal var spesielt godt.

– Vi levde tett sammen, var alle avhengige av hverandre og derfor ble omgangstonen gemyttelig. Slik ble det, når man jobbet i teamwork som her, sa soldater og befal i Normaintcoy.

Eksempel på oppsetning (1988)Rediger

Sjef og NK. Stabstropp: 17 befal og 35 korporaler/menige. Kjøretøytropp: 8 befal og 47 korporaler/menige. Sambandstropp: 6 befal og 6 korporaler/menige. Spesialtropp: 4 befal og 17 korporaler/menige. Lagertropp: 5 befal og 14 korporaler/menige.

For å løse de oppgavene Normaintcoy var satt til å løse, var kompaniet delt opp i fem tropper. Stabstropp, Kjøretøy- og verkstedstropp, Sambandstropp, Spesialtropp («Spessen») og Lagertropp. Troppene var igjen oppdelt i seksjoner, som Bergingsseksjon, Reparasjons- og instruksjonslag, Verkstedsseksjon med verksteder for J-20 og andre kjøretøy, generator og spesialseksjon, Radiotelefoniseksjon, Radarseksjon, Elektrooptisk seksjon, Regnskaps-, lager-, innkjøp- og gjenvinningsseksjon. I Stabstroppen inngikk kompanikontoret, kjøkken, paymaster, PX, kvartermester, velferd, prest, sambandsoperatører, transportavdeling og leirmesteren med sine folk.

Normaintcoy hadde også lokalradiostasjonen Radio Scorpio som i 1993 kjøpte ny sender på 1000 watt. Dette ga lokalradioen som skulle dekke leiren dekning helt til Kypros.

Sjefer for NormaintcoyRediger

I perioden 1978-1996 hadde man følgende sjefer:

 • Oberstløytnant Halvard Didriksen (senere avdød)
 • Oberstløytnant Jan Th Holmen
 • Oberstløytnant Hans Henrik Haukaas (senere avdød)
 • Oberstløytnant Øystein Skattebo
 • Oberstløytnant Per Lunde Svendsen
 • Oberstløytnant Sverre Steinbakken
 • Oberstløytnant Odd Sundland
 • Oberstløytnant Paul Christian Bergflødt (kontingent XI)
 • Oberstløytnant Svein Arild Bakken
 • Oberstløytnant Bjørn Ruud
 • Oberstløytnant Håkon Lutdal (kontingent XVI, XVII) (november 1985 – november 1986)
 • Oberstløytnant Martin Åsegg (kontingent XVIII, XIX) (november 1986 – november 1987)
 • Oberstløytnant Johan Torbjørn Vedal (kontingent XX) (november 1987 – mai 1988)
 • Oberstløytnant Arne Rønning
 • Oberstløytnant Harald E. Sveen
 • Oberstløytnant Kåre Ø. Waale
 • Oberstløytnant Atle Solheim
 • Oberstløytnant Eigil Vindorum
 • Oberstløytnant Ståle Tinholt
 • Oberstløytnant Jan Eivind Eriksen
 • Oberstløytnant Odd Skotnes

Nestkommanderende:

Se ogsåRediger

LitteraturRediger

 • Blue Beret, minnebok for Den norske FN-styrken i Libanon. Kontingent XX. Nov. 87–Mai 88.