Norgesrevyen

Norgesrevyen (engelsk Norwegian Pictorial Review) var en kvartalsrevy av nyheter fra norsk aviser som ble utgitt mellom 1958 og 1985 av Faktum Forlag. De norske nyhetsartiklene ble ledsaget av engelsk oversettelse.