Norges Grunnlov § 5

Norges Grunnlov § 5 er den femte paragrafen i Eidsvollsgrunnloven av 1814. Paragrafens opprinnelige ordlyd var:

SitatKongens person er hellig. Han kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd.Sitat

Etter grunnlovsendring av 6. mai 2014, i kraft 8. mai 2018, lyder paragrafen:[1]

SitatKongens person kan ikke lastes eller anklages. Ansvarligheten påligger hans råd.Sitat

ReferanserRediger