Nordstrand Vel

Nordstrand Vel er en aktiv velforening for beboere i et avgrenset område i bydel Nordstrand i Oslo. Kartet over velforeningens område, delt opp i roder, finner du på http://nordstrandvel.no/typo/fileadmin/PDF/kart-A4.pdf[død lenke]

Foreningen har medlemmer fra området rundt Sæterkrysset, avgrenset mot Ljans Vel (Ljabruveien) mot syd, sjøen mot vest, Bekkelagshøgda Vel (Sørlistien) mot nord og Munkerudkleiva/Langbølgen mot øst.

Nordstrand Velforening har historikk tilbake til 1892 og har (2019) ca 1800 medlemmer. Medlemmene nyter godt av medlemskapet i form av tilgang til arrangementer og rimeligere utleie av Nordstrandhuset. Du kan følge foreningen på facebooksiden "Nordstrand Vel - Nordstrandhuset".

Velforeningen har et svært aktivt styre bestående av 11 medlemmer hvorav 3 er møtende varamedlemmer. Foreningen avholder normalt sitt årsmøte innen utgangen av april måned. Referat fra årsmøtene finner du på foreningens hjemmeside.

Nordstrand Velforeningen er hvert år medlem av 17. mai-komiteen for Nordstrand skole, Munkerud skole, Ljan skole og Nordseter skole. I tillegg arrangerer velforeningen hvert år sankthans-feiring på Nordstrand bad, halloween-feiring på Agnes Thorsens plass, rakefisklag på Nordstrandhuset i november, juleverksted i Nordstrandhuset og julegrantenning i samarbeide med Sæter senterforening på Sæter torg.

Velforeningen er en sentral premissgiver for fortetting og utbygging i området, herunder særlig påpgående planprosesser rundt Sæterkrysset (felt S1, S3 og S4).

Velforeningen engasjerer seg i saker av prinsipiell karakter når det gjelder boligutbygging, natur og trivsel for barn og voksne. I tillegg har velforeningen tett samarbeide med FAU ved skolene i området rundt trafikksikkerhetstiltak. Nordstrand Vel står også sentralt i Fellesutvalget for velforeninger på Nordstrand (tilliggende velforeninger) og er i regelmessige møter med bydelsadministrasjonen og -politikere. Velforeningen er også aktiv pådriver for godt vedlikehold og utvikling av Nordstrand bad og Sæterstranden.

Nordstrand Vel eier Nordstrand Velhus AS som eier og drifter Nordstrandhuset i Nordstrandveien 30 og "Velhuset" i Ekebergveien 228c. AS'et eier også eiendommen Åsdalsveien 13b hvor Eplekneika barnehage drives.

Eksterne lenkerRediger