Nordstrand Vel

Nordstrand Vel er en aktiv velforening for beboere i et avgrenset område i bydel Nordstrand i Oslo. Kartet over Velforeningens område, delt opp i roder, finner du på http://nordstrandvel.no/typo/fileadmin/PDF/kart-A4.pdf

Foreningen har medlemmer fra området rundt Sæterkrysset, avgrenset mot Ljans Vel (Ljabruveien) mot syd, sjøen mot vest, Bekkelagshøgda Vel (Sørlistien) mot nord og Munkerudkleiva/Langbølgen mot øst.

Nordstrand Velforening har historikk tilbake til 1892 og har (2019) ca 1800 medlemmer. Medlemmene nyter godt av medlemsskapet i form av tilgang til arrangementer og rimeligere utleie av Nordstrandhuset. Du kan følge foreningen på Facebooksiden "Nordstrand Vel - Nordstrandhuset".

Velforeningen har et svært aktivt styre bestående av 11 medlemmer hvorav 3 er møtende varamedlemmer. Foreningen avholder normalt sitt årsmøte innen utgangen av april måned. Referat fra Årsmøtene finner du på foreningens hjemmeside.

Nordstrand Velforeningen er hvert år medlem av 17.mai komiteen for Nordstrand skole, Munkerud skole, Ljan skole og Nordseter skole. I tillegg arrangerer Velforeningen hvert år St. Hans feiring på Nordstrand bad, Halloweenfeiring på Agnes Thorsens plass, Rakefisklag på Nordstrand huset i november, Juleverksted i Nordstrandhuset og Julegrantenning i samarbeide med Sæter senterforening på Sæter torg.

Velforeningen er en sentral premissgiver for fortetting og utbygging i området, herunder særlig påpgående planprosesser rundt Sæterkrysset (felt S1, S3 og S4).

Velforeningen engasjerer seg i saker av prinsipiell karakter når det gjelder boligutbygging, natur og trivsel for barn og voksne. I tillegg har velforeningen tett samarbeide med FAU ved skolene i området rundt trafikksikkerhetstiltak. Nordstrand Vel står også sentralt i Fellesutvalget for velforeninger på Nordstrand (tilliggende velforeninger) og er i regelmessige møter med Bydelsadministrasjonen og -politikere. Velforeningen er også aktiv pådriver for godt vedlikehold og utvikling av Nordstrand Bad og Sæterstranden.

Nordstrand Vel eier Nordstrand Velhus AS som eier og drifter Nordstrandhuset i Nordstrandveien 30 og "Velhuset" i Ekebergveien 228c. AS'et eier også eiendommen Åsdalsveien 13b hvor Eplekneika barnehage drives.

Eksterne lenkerRediger