Nordmøre tingrett

tingrett i Nordmøre

Nordmøre tingrett er en førsteinstansdomstol i Frostating lagdømme. Domstolen har kontorsted i Kristiansund i Møre og Romsdal og rettskretsen omfatter kommunene Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Rindal, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll med tilsammen 60 348 innbyggere pr. 1. januar 2010. Domstolen ledes av en sorenskriver (for tiden Ivar Svendsgaard) og har i tillegg to tingrettsdommere, to dommerfullmektiger og syv funksjonærer.

Domstolen er gitt domsmyndighet på innretninger og anlegg for undersøkelse etter eller utnyttelse, lagring eller transport av undersjøiske naturforekomster på den norske del av kontinentalsokkelen og i norsk økonomisk sone i området mellom 62. breddegrad og 65. breddegrad 30 min.[1]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger