Nordland Arbeiderparti

Nordland Arbeiderparti er et fylkeslag av Arbeiderpartiet.

Nordland Arbeiderparti
ModerpartiArbeiderpartiet
LandNorge
IdeologiSosialdemokrati

Dette organisasjonsleddet organiserer Arbeiderpartiets lokallag og virksomhet i Nordland fylke. Det høyeste organet i Nordland Arbeiderparti er årsmøtet. Årsmøtet har blant annet til oppgave å vedta det politiske programmet for partiets fylkestingsgruppe og velger Nordland Arbeiderpartis styre.

Fylkespartiet har rundt 3500 medlemmer. Nordland Arbeiderparti består av 44 kommunepartier.

Nominasjon av kandidater til fylkestinget og Stortinget skjer i regi av fylkespartiet.