Nordjordet (Ekeberg)

kunstnerbolig
Det tidligere våningshuset på Nordjordet, slik det så ut i 2012. Gavlveggen viser konturene av det opprinnelige tømmerhuset, som senere er kledt med panel og bygd ut. Påbygget i høyre bildekant er fra 1970-tallet.

Nordjordet er et tidligere småbruk øverst i Ekebergskrenten i Kristiania (Oslo), en plass kjent for kunstneraktivitet knyttet til forfatteren Ingeborg Refling Hagen, senere komponisten Eivind Groven.

Opprinnelig var Nordjordet del av Ekeberg gårds nordlige og nordvendte marker. På 1800-tallet er Nordjordet omtalt som en del av bruket Mordteløkka, plass under Ekeberg gård. Etter 1850 sto Nordjordet fram som en husmannsplass under hovedgården. Ekeberg hovedgårds stamhusbesitter G. M. Michelsen kjøpte huset fra Mordteløkka og satte det opp på Nordjordet rundt 1870. Tradisjonen tilknytta huset sier at det opprinnelig skal ha stått på Grønland eller kanskje i Gamlebyen, og at det er svært gammelt.

I 1922 kjøpte Ingeborg Refling Hagen hovedbølet på Nordjordet og bosatte seg der sammen med malerinnen Birgit Abrahamsen. På 1920- og 1930-tallet ble Nordjordet et sentrum for det radikale kunstnermiljøet «Ekeberg-kolonien». Under annen verdenskrig deltok Hagen i det illegale motstandsarbeidet og redigerte fra huset undergrunnsavisen Jøssingposten. I desember 1941 ble hun arrestert i sitt hjem på Nordjordet.

Eiendommen ble etter hvert overtatt av Eivind Groven som var Ingeborg Refling Hagens svoger. Han hadde alt i 1927 reist eget hus på tomten, – tegnet av ham selv. I 1971 reiste han også et bygg for sine renstemte orgler. På folkemunne fikk det nye Orgelhuset snart tilnavnet «Ekeberg-katedralen».

Det gamle våningshuset ble ombygd på 1970-tallet, og står fortsatt. Det danner sammen med Grovens hus og Orgelhuset et tun på eiendommen. Gateadressen er Ekebergveien 59.

Eksterne lenkerRediger