Nordisk leksikografisk ordbok

Nordisk leksikografisk ordbok er en ordbok over leksikalske termer. Den kom ut i 1997 i en serie av skrifter utgitt av Nordisk forening for leksikografi. Forfattere var Henning Bergenholtz, Ilse Cantell, Ruth Vatvedt Fjeld, Dag Gundersen, Jon Hilmar Jonsson og Bo Svensén.

Ordboka inneholder ca. 1000 faguttrykk fra leksikografi og nærliggende emner i språkvitenskapen. Om lag 720 av uttrykkene har definisjon eller utdypende forklaring om betydning og bruk. Dessuten har de oversettelser mellom nordiske språkene dansk, finsk, islandsk, svensk og nynorsk i tillegg til engelsk, fransk og tysk.

Boka har 348 sider og ISBN 9788200229018

KilderRediger