Nordisk Uke' (Nordisk Vecka) er et sosialt og faglig studentarrangement som arrangeres elleve ganger i året, ved de fleste nordiske universiteter som har fullverdig juristutdanning. Nordisk Uke arrangeres i tilknytning til årsballet i regi av Juristforeningen ved universitetet. Til uken blir representanter fra de andre Juristforeningene invitert til et faglig så vel som sosialt arrangement. Hver uke har et overordet juridisk tema som den faglige delen av uken knyttes opp mot. [trenger referanse]

For deltakere fra Oslo er arrangementet organisert slik at Juristforeningen dekker deltakeravgiften for inntil tre reisende til hver av de andre ukene.[trenger referanse]

Det overordnede ansvaret for arrangeringen av de Nordiske Ukene ligger hos Det Nordiska Sekretariatet der hver foreningen er representert av en representant (internasjonal sekretær) samt en President og Visepresident. De internasjonale sekretærene velges lokalt av hver forening. Presidenten og Visepresidenten velges av int.sekene på et int.sek-møte som finner sted på høstsemesteret. Funksjonstiden til representantene er ett år.[trenger referanse]

I tillegg til de Nordiske Ukene arrangeres det hvert år mot slutten av sommerferien en Culpa Cup som er en slags mini-Nordisk Uke. Ansvaret for arrangeringen av dette går på rundgang mellom de ulike landene. Culpa Cup var henholdsvis arrangert av Island i 2014, Danmark i 2015, Norge i 2016 og Sverige i 2017. 2018s utgave vil finne sted i Finland.[trenger referanse]

Oppbygning

rediger

Nordisk Uke varierer fra sted til sted, men det er visse gjennomgangselementer. En Nordisk Uke varer i hovedsak fra onsdag til søndag. Unntak fra dette må godkjennes på Int.sek-møtet. Unntak er gjort for Island (der ballet alltid arrangeres den 16. februar og uken legges opp rundt dette) og Lex Codex (der ballet alltid arrangeres på fredag). Jevnt over har en Nordisk Uke følgende oppbygning:

 • Tirsdag:
  • preparty for tidlig ankomne
 • Onsdag:
  • Velkomst og hyttetur
 • Torsdag:
  • Forelesninger og fest
 • Fredag:
  • Forelesning og sittning (halvformell middag med mye sang)
 • Lørdag:
  • Medaljeseremoni og årsfest
 • Søndag:
  • Sillis (avslutningsfrokost)

Arrangementsteder

rediger

Eksterne lenker

rediger
Autoritetsdata