Non abbiamo bisogno

Non abbiamo bisogno (Vi har ikke behov for) er en pavelig encyklika av pave Pius XI datert 29. juni 1931. Den beskjeftiger seg med Den katolske aksjon, den italienske fascisme, og indirekte med den nasjonalsosialistiske bevegelse i Tyskland.

Historisk bakgrunnRediger

Etter inngåelsen av Lateranoverenskomstene den 11. februar 1929 viste det seg raskt at det roligere forhold mellom Pavestolen og Italias fascistiske regjering var svært skjørt. Da fascistene begynte å utøve en sterkere innflytelse på oppdragelsen av de unge, og Den katolske aksjon (Azione Cattolica) forsøkte å motvirke disse strømningene, kom det til en rekke sammenstøt mellom pave Pius XI og Benito Mussolini. Da disse konfliktene nådde et høydepunkt kom offentliggjørelsen av encyklikaen Non abbiamo bisogno.

Innholdsmessige tyngdepunkterRediger

Encyklikaen uttrykker sterk takknemlighet og støtte til Den katolske aksjon. Det understrekes at Den katolske aksjon ikke er en politisk størrelse. Det advares så mot det fascistiske tankegods.

VirkningerRediger

Ingen av partene ønsket at striden skulle eskalere. Den katolske befolkning i Italia reagerte ikke meget på encyklikaen, men fascistene forstod at en eskalasjon kunne utløse en reaksjon som ville være skadelig for deres stilling i samfunnet. Etter en formell overenskomst ble de konkrete konfliktområdene regulert.

LitteraturRediger

  • Werner Stein, Der große Kulturfahrplan, Franz Spiegel Buch Ulm, 1990, ISBN 3-7766-1476-5
  • Bruno Moser (Hrsg.), Das Papsttum – Epochen und Gestalten, Südwest Verlag München, 1983, keine ISBN, Buch-Nr. 03205 2
  • Carl Andresen/Georg Denzler, dtv-Wörterbuch der Kirchengeschichte, Deutscher Taschenbuch Verlag München, 1982, ISBN 3-423-03245-6

Eksterne lenkerRediger

Encyklikaens tekst