Nisseslagsmålet

Nisseslagsmålet er et vandresagn, kjent over nesten hele landet, men har vært særlig populært i det sentrale østlandsområdet.

I kortversjon er handlingen slik:

På to nabogårder var det nisser. Begge nissene stelte godt for dyra på sin gård og når det ble lite fòr igjen på låven om våren, hendte det ofte at de stjal fra hverandre. En månelys natt fikk en som var ute og gikk, se at de to nissene møttes med hver sin høybør som de hadde stjålet. Dermed røk nissene opp i et voldsomt slagsmål og morgenen etter lå det høy utover hele området.

I Reidar Th. Christiansens vandresagnkatalog har Nisseslagsmålet nr. ML 7000