Nihon-shiki

(Omdirigert fra Nihon-shiki Rōmaji)
Rōmaji

Hepburn
Kunrei
Nihon

Nihon-shiki (jap. 日本式, Nihon-shiki) er et transkripsjonsystem for japansk skrift. Det ble utviklet av naturvitenskapsmannen Tanakadate Aikitsu (田中館 愛橘) som en forenklet versjon av Hepburnsystemet i 1885. Dette skulle korrigere visse logiske svakheter, samt gjøre det mer grammatisk forståelig. Nihon-shiki tillegger delvis enkelte konsonanter som (s, t, d, h, z) lydverdier, som finnes i det japanske lydsystemet, som ellers ikke finnes noen steder på jorden. Nihon-shiki blir foretrekket offisielt i Japan, men i praksis blir Hepburn-systemet mye mer brukt.

Tabell for uttale av Nihon-shikiRediger

あ/ア a い/イ i う/ウ u え/エ e お/オ o (-ゃ/-ャ -ya) (-ゅ/-ュ -yu) (-ょ/-ョ -yo)
k か/カ ka き/キ ki く/ク ku け/ケ ke こ/コ ko きゃ/キャ kya きゅ/キュ kyu きょ/キョ kyo
s さ/サ sa し/シ si す/ス su せ/セ se そ/ソ so しゃ/シャ sya しゅ/シュ syu しょ/ショ syo
t た/タ ta ち/チ ti つ/ツ tu て/テ te と/ト to ちゃ/チャ tya ちゅ/チュ tyu ちょ/チョ tyo
n な/ナ na に/ニ ni ぬ/ヌ nu ね/ネ ne の/ノ no にゃ/ニャ nya にゅ/ニュ nyu にょ/ニョ nyo
h は/ハ ha ひ/ヒ hi ふ/フ hu へ/ヘ he ほ/ホ ho ひゃ/ヒャ hya ひゅ/ヒュ hyu ひょ/ヒョ hyo
m ま/マ ma み/ミ mi む/ム mu め/メ me も/モ mo みゃ/ミャ mya みゅ/ミュ myu みょ/ミョ myo
y や/ヤ ya ゆ/ユ yu よ/ヨ yo
r ら/ラ ra り/リ ri る/ル ru れ/レ re ろ/ロ ro りゃ/リャ rya りゅ/リュ ryu りょ/リョ ryo
w わ/ワ wa (ゐ/ヰ wi) (ゑ/ヱ we) を/ヲ wo
n ん/ン n
g が/ガ ga ぎ/ギ gi ぐ/グ gu げ/ゲ ge ご/ゴ go ぎゃ/ギャ gya ぎゅ/ギュ gyu ぎょ/ギョ gyo
z ざ/ザ za じ/ジ zi ず/ズ zu ぜ/ゼ ze ぞ/ゾ zo じゃ/ジャ zya じゅ/ジュ zyu じょ/ジョ zyo
d だ/ダ da ぢ/ヂ di づ/ヅ du で/デ de ど/ド do ぢゃ/ヂャ dya ぢゅ/ヂュ dyu ぢょ/ヂョ dyo
b ば/バ ba び/ビ bi ぶ/ブ bu べ/ベ be ぼ/ボ bo びゃ/ビャ bya びゅ/ビュ byu びょ/ビョ byo
p ぱ/パ pa ぴ/ピ pi ぷ/プ pu ぺ/ペ pe ぽ/ポ po ぴゃ/ピャ pya ぴゅ/ピュ pyu ぴょ/ピョ pyo

Transkripsjonssystemer for japanskRediger

Rōmaji ローマ字
System Eksempler (だ段) Bemerkelser
Hepburn だ da, ぢ ji, づ zu, で de, ど do
  • Basert på uttalelsen av enkelte stavelser presentert ved hjelp av engelsk ortografi.
Nihon だ da, ぢ di, づ du, で de, ど do
  • Har den mest regelmessige strukturen.
Kunrei-shiki だ da, ぢ zi, づ zu, で de, ど do
  • Forenklet versjon av Nihon-shiki.
  • Kompromiss mellom regelmessighet og uttale.