Nigardsbreen

Nigardsbreen er en brearm av Jostedalsbreen. Nigardsbreen ligger i Luster kommune i Vestland fylke. Hver sommer går et stort antall turister på brevandring på Nigardsbreen.

Nigardsbreen, en brearm av Jostedalsbreen, og Nigardsbrevatnet, i Luster kommune i Sogn og Fjordane fylke.
Parti av Nigardsbreen. Legg merke til størrelsen i forhold til personene på berget foran.
Nigardsbreen på kart fra 1901. Bresnuten når nesten fram til hoveddalen.

Breen har navn etter gården Nigard som ble knust av breen i 1748 da den rykket fram ca. 3 km i perioden 1700-1748. Breen stanset ca. 4,5 km lenger fram enn brekanten i dag. Somrene 1741-1744 var ekstremt kalde, biene døde og fruktdyrkning var umulig.

Årlige frontmålinger siden 1899 viste en kraftig tilbaketrekning fra 1930 til 1975 da tilbakegangen ble mindre. Mellom 1988 og 2003 rykket breen fram ca. 280 meter. Etter 2000 har brefronten trukket seg tilbake ca. 200 meter (2013). Siden 1962 er det gjort massebalansemålinger på Nigardsbreen. I perioden 1962–2000 hadde isbreen et netto overskudd på 19 meter vannekvivalenter (is og snø tilsvarende 19 meter vann over hele breen). Spesielt på 1990-tallet hadde breen stor tilvekst. Etter år 2000 har massebalansen vært negativ, og med enkelte år der hele vinterens snølag har smeltet vekk i løpet av sommeren (2003). Målingene gjøres av NVE.

Panorama over Breheimsenteret med Nigardsbreen i bakgrunnen. Fra senteret går den 3 km lange Brevegen gjennom morenelandskapet som breen la igjen på 1700-tallet da området var dekt av is. Fra enden av veien kan en ta båt over vannet fram til isen.

Eksterne lenkerRediger