Newbie

slanguttrykk for en nybegynner eller nykommer

En newbie (forkortert for av engelsk: «new beginner») er en nybegynner i et spesielt område. Uttrykket er idag mye brukt på Internett hvor det kan vise til en ny, uerfaren eller ignorant bruker av et spill, nyhetsgruppe, debattside, operativsystem eller Internett i seg selv. Uttrykket er generelt ansett som en fornærmelse selv om det i mange tilfeller kan bli brukt av erfarne/kunnskapsrike personer i sin negative form for å oppfordre «newbies» til å lære seg mer om det saken gjelder.

Ulike stavinger, slike som, newb, nub, noob, nabb samt med sine leet-språk varianter som n00b er mange og vanlige i bruken på Internett. Uttrykket newbie i seg selv er ment å referere til en person som er ny på området, mens en noob er ment mer som en fornærmelse, men kan også ha en humoristisk – og vennlig – baktanke.

Bruk i militæret

rediger

Uttrykket «non-useful body» (eller N.U.B.) fra USAs marine ble til i undervannsverdenen. Nytt personell på ubåtene måtte under opplæring før de ble tildelt et emblem utformet som en delfin. Inntil vedkommende hadde fått denne utmerkelsen ble disse ansett som ubrukelige og ble derfor betegnet som en «non-useful body». Det allerede sertifiserte personellet passet på å minne de nye på dette til stadighet. Uttrykket har senere også spredt seg til overflateverdenen og brukes i en nedlatende måte mot nytt personell som ikke har erfaring eller kunnskapene på plass ennå.

Newbie i U.S. Army var et uttrykk benyttet for å beskrive de nyankomne i kampsonene under Vietnamkrigen. Dette var mange tiår før uttrykket ble popularisert på 1980-tallets BBSer.

Bruk i populærkultur

rediger
  • I spillet The Sims er familien du lærer å spille med kalt for Bob & Betty Newbie.