New York City Department of Correction

New York City Department of Correction er New Yorks kommunale kriminalomsorgsetat og har til enhver tid mellom 13 000 og 18 000 innsatte. Etaten driver en rekke fengsler og arresthusRikers Island, samt bydelsfenglser i Brooklyn, The Bronx, Manhattan og Queens. I tillegg har etaten ansvar for forvaringsavdelinger ved kommunens og delstatens domstoler i New York, og fengselsavdelinger ved Elmhurst General Hospital og Bellevue Hospital. Etaten har 9 500 uniformerte tjenestemenn og 1 400 sivilt tilsatte.

Eksterne lenkerRediger