Nethuns er i etruskisk mytologi guden for brønner, senere utvidet til å omfatte alt som har med vann å gjøre, også havet. Den etruskiske oppfattelsen av guddommen påvirket den romerske guddommen Neptun. Det er antatt at navnet Nethuns er språklig beslektet med den keltiske guden Nechtan. Antagelig kan det knyttes en forbindelse til de persisiske og vediske gudene som delte navnet Apam Napat. Alle disse er basert på det før-indoeuropeiske ordet *népōts, «nevø», «barnebarn».

Nethuns er nevnt ved navn på Piacenza-leveren, en bronsemodell fra 3. århundre f.Kr. av en saus lever som ble benyttet i religiøse ritualer, som Neθ., en forkortelse for hans fulle navn.[1] Som den guden som beskyttet Vetulonia[2] ble hans profil avbildet på en mynt, kledd med en ketos (sjøuhyre) på hodet, ca. 215-211 f.Kr.; han er fulgt av sin trefork mellom to delfiner.[3]

På et etruskisk bronsespeil som i dag er i Museo Gregoriano, Vatikanmuseene, er navnet NETHUNS inngravert.[4]

ReferanserRediger

  1. ^ L.B. van der Meer: The Bronze Liver of Piacenza: Analysis of a Polytheistic Structure (1987).
  2. ^ En av de etruskiske Dodecapolis i nordlige Etruria.
  3. ^ Et illustrert eksempel
  4. ^ Notert av George Dennis, The Cities and Cemeteries of Etruria (London) 1848, en tid da Nethuns og Neptun ennå ikke var blitt forbundet og registrer at Neptun opptrer sjelden på etruskiske monumenter, noe som er underlige med tanke på folkets tilknytning til havet. (Teksten på nettet)