Neptun sildeoljefabrikk

Neptun sildeoljefabrikk er et anlegg som ruver i landskapet. Fabrikken ligger på Svinøya utenfor havna i tettstedet Melbu.

Neptun sildeoljefabrikk er et kulturminneMelbu i Vesterålen.

Fabrikken ble satt i drift år 1910. Lenge var produksjonen basert på sild. Da det ikke lenger var tilgang på sild som råstoff ble det satset på lodde. I 1980-åra sviktet også tilgangen på dette råstoffet, slik at fabrikken ble nedlagt i 1986. Alt utstyr solgt til Marokko.

Sildeoljefabrikken er et industrielt kulturminne. På 1900-tallet var det mange fabrikker av denne type i Fiskeri-Norge, og få er bevart. Mange av dem ble, som Neptun, satt i drift på begynnelsen av århundret, og nedlagt i 1980-årene. Neptun sildeoljefabrikk står på Riksantikvarens liste over prioriterte tekniske og industrielle kulturminner. Denne lista omfatter ti anlegg av ulike typer, og er basrt på et omfattende registreringsarbeid. Av bevarte sildeoljefabrikker ble det satset på vern av fabrikken på Svinøya i Melbu.

Fra 1991 er bygningene forvaltet og formidlet som en del av Norsk Fiskeindustrimuseum som ble opprettet våren 1991. Norsk fiskeindustrimuseum er landsdekkende på sitt fagområde og har en nasjonal funksjon.

På nettestedet www.industrimuseum.no presenteres Neptun sildeoljefabrikk som ett av ti industrianlegg som i dag er museer.

Neptun sildeoljefabrikk står som et kontrastfylt møte mellom natur og kultur og er et ruvende vitnesbyrd om et spennende stykke norsk og nordnorsk industrihistorie.

LitteraturRediger

Inger Anne Hovland: Havets sølv som ble Melbus gull. Museumsnytt 2002: 5-6.

Eksterne lenkerRediger