Neotango eller tango nuevo er argentinsk tango med moderne og klassiske tangobevegelser i harmoni med musikk i alle kategorier. Dansebevegelsene i neotango inneholder i tillegg elementer fra andre latinamerikanske danser, moderne dans og nyere former for dans. Neotango blir derfor oppfattet som mer "fleksibel" og "organisk" enn den klassiske tangoens dansebilde. Kombinasjonen av alle danse-elementene sammen med fleksibiliteten i musikken, gjør at dansen blir variert både i bevegelser, dynamikk og rytme. Neotango regnes derfor idag som den mest interessante pardansen, og er den dansen som utvikler seg mest.

Neotango kan danses enkelt og avansert i rytmer og bevegelser. Valget ligger på dem som danser og danserens kompetanse. Instruktøren på neotangokursene vil instruere utøverne i mange dansemuligheter, noe som gjør dansen svært interessant og mer utfordrende enn andre danser som bygger på faste kombinasjoner og rytmebilder. Likevel vil neotango egne seg godt for dem som aldri har danset før, siden man kan starte enkelt og bygge seg opp, trinn for trinn, til det dansenivået man ønsker. Neotango kan danses på både små og store gulvflater med mange eller få folk på dansegolvet.

Neotango inneholder ingen faste trinnkombinasjoner eller strukturer. Neotango inneholder en del «byggesteiner» som danseren kan improvisere omkring. Danseren står fritt til å bruke danseparametrene på sin måte. Dette gjelder såvel rytmiske fantasier/kombinasjoner, tekniske og dynamiske fantasier/kombinasjoner. Neotango inneholder en del teknikker som er nære/tette eller åpne i forhold til de to som danser. Slik blir dansen variert og interessant med et større potensial for den enkelte dansers fantasi.