Nemnda for helsevurdering

Nemnda for helsevurdering er et organ tilknyttet Finans Norge (FNO) som har til oppgave å vurdere hvilken helserisiko som er knyttet til søkere av livsforsikring.

Nemnda utarbeider retningslinjer for risikovurdering av forsikringssøkere og kan i spesielt vanskelige saker gi anbefaling til bedømmelse av enkeltsøknader om forsikring og erstatning. Nemnda het først Nevnden for mindre gode liv og fra 1972 til 2008 Nevnden for helsebedømmelse.[1]

Ved møter i nemnda deltar åtte representanter:

  • En nemndsekretær fra FNO
  • Tre fagkyndige fra forsikringsselskapene
  • Tre leger fra forsikringsselskapene
  • En lege fra Den norske lægeforening

ReferanserRediger