Et negativt tall er et reelt tall som er mindre enn null, som for eksempel −3, −6 og −163. Når et tall er negativt skrives tallet med et minustegn foran. De negative tallene ikke tallet null; mengden som inkluderer de null og de negative tallene kalles ofte for de ikke-positive tallene.

Når negative tall skrives inn i et regnestykke er det ofte at det negative tallet skrives i parentes siden det ikke er lov å ha flere regnetegn etter hverandre. Skalaen kan sammenliknes med en celsiusgradestokk.

Utregning av negative tall i et regnestykke

rediger
  • To like tegn ved siden av hverandre kan erstattes som + (pluss)
  • Forskjellige tegn ved siden av hverandre kan erstattes som − (minus)

Eksempel: 5+(−3) = 5−3 eller 5−(−6)= 5+6

I gange- og delestykker regner man stykket vanlig. Resultatet av regnestykket er da enten negativt eller positivt. Hvis regnestykket inneholder både et negativt tall og et positivt tall, blir svaret negativt. Inneholder regnestykket to negative tall blir svaret positivt.

Eksempel: 5*(−5)=(−25) eller −5*(−5)= 25

Eksterne lenker

rediger