Åpne hovedmenyen

Negativ parlamentarisme betegner det parlamentariske styresettet som går ut på at regjeringen ikke trenger parlamentets tillit i streng forstand, men den må unngå forsamlingens mistillit.

Norge er blant de landene som praktiserer negativ parlamentarisme. Den norske regjeringen trenger derfor ikke noe innsettingsvedtak fra Stortinget, men sitter med den utøvende makten inntil den blir felt i Stortinget eller går av frivillig.