Nedre Glomma Turn

Nedre Glomma Turn er en av Fredrikstads største idrettsforeninger. Foreningen har hatt stigende medlemstall siden starten i 2006.

Nedre Glomma Turn har aktiviteter for barn og unge fra 1 år. NGTs hovedfokus er apparatturn for gutter og jenter, og innholdet i timene er lagt opp ut ifra disse apparatene, med oppbygning av basisferdigheter ut fra barnas egne forutsetninger. NGT skal ha en utstrakt målsetning om å gi alle barn og unge gode forutsetninger for å drive fysisk aktivitet, og bestreber seg på god kvalitet på alt de tilbyr. Foreningen har også målsetning om å legge til rette for toppidrett.

Alle foreningens tilbud bygger på visjonen "Fredrikstads beste grunnmur". I dette legger de at alle skal få et best mulig grunnlag for å utvikle seg videre, enten det er innenfor turn eller annen fysisk aktivitet eller fra andre idretter.

Nedre Glomma Turn har nytt moderne turnutstyr og har stort fokus på sikkerhet for barna. Aktiviteter foregår i en av Norges flotteste grophaller. Hallen er utstyrt med stor-trampoliner og spesielle miniapparater for barn. Alle apparater er tilgjengelig bestandig, ingen inn- og utrydding. NGTs trenere har spisskompetanse på turn med nasjonale og internasjonale kurs og mange års erfaring innen trening av barn og unge.

Foreningen tilbyr trampett-/trampolinekurs spesielt for ungdom.

Eksterne lenkerRediger