Naurus grunnlov

Naurus grunnlov ble vedtatt av landet 17. mai 1968.

FormålsparagrafRediger

ETTERSOM vi, Naurus folk, anerkjenner Gud som den allmektige og evige Herre og giver av gode ting;
og ettersom vi ydmykt plasserer oss under Hans gode åsyn og søker Hans frelse på oss selv og våre liv;
og ettersom vi har erklært at Nauru skal være en republikk;
og ettersom en konstitusjonell forsamling har forberedt Naurus grunnlov;
SÅ, DERFOR vedtar, utøver og gir oss selv, Naurus folk i den konstitusjonelle forsamling, denne tjueniende dagen av januar, ett tusen ni hundre og sekstiåtte, denne grunnloven som kommer i kraft den trettiførste dagen av januar, ett tusen ni hundre og sekstiåtte.

Arrangering av delerRediger

Naurus grunnlov er delt i 11 deler:

 • Del I (artikkel 1 og 2) – Republikken Nauru og Naurus øverste lov
 • Del II (artikkel 3-15) – Beskyttelse av grunnleggende rettigheter og frihet
 • Del III (artikkel 16-25) – Presidenten og den utøvende makt
 • Del IV (artikkel 26-47) – Den lovgivende forsamling
 • Del V (artikkel 48-57) – Retten
 • Del VI (artikkel 58-67) – Økonomien
 • Del VII (artikkel 68-70) – Offentlig tjeneste
 • Del VIII (artikkel 71-76) – Borgerskap
 • Del IX (artikkel 77-79) – Nødtiltak
 • Del X (artikkel 80-84) – Generelle bestemmelser
 • Del XI (artikkel 85-100) – Overgangsbestemmelser

Eksterne lenkerRediger