Nasjonalt senter for naturfag i opplæringa, vanligvis omtalt som Naturfagsenteret har som mål å øke kompetansen og interesse for naturfag hos elever og lærere og bidra til økt rektuttering til naturfaglig utdanning. Senteret ble opprettet etter initiativ fra Utdannings- og forskningsdepartementet i 2003. Senterets målgrupper er barnehage, grunnskole, videregående skole, voksenopplæring og lærerutdanning. Det er lokalisert ved Universitetet i Oslo.

Naturfagsenteret driver nettstedet naturfag.no for lærere som underviser i naturfag. Nettstedet inneholder undervisningsopplegg, forsøk, aktiviteter, tips om kurs og konferanser og informasjon om sikkerheten ved laboratoriearbeid.

Naturfagsenteret er ledet av Merethe Frøyland og har ca 30 ansatte.

Eksterne lenkerRediger