Nasserisme

Nasserisme er en arabernasjonalistisk politisk ideologi basert på tenkningen til den tidligere egyptiske presidenten Gamal Abdel Nasser. Den hadde stor innflytelse på panarabisk politikk på 1950- og 1960-tallet, og er fortsatt av stor betydning i den arabiske verden den dag i dag. Nasserismen beveget seg også inn i andre nasjonalistiske bevegelser på 1970-tallet. Arabernes nederlag i seksdagerskrigen i 1967 var dog av såpass størrelse at synet på Nasser og hans ideologi ble kraftig svekket. Nasser døde i 1970, og flere av nasserismens viktige prinsipper ble revidert eller fullstendig utelatt av hans etterfølger som egyptisk president, Anwar Sadat. I Nassers levetid ble nasseristiske grupper gitt støtte av Egypt, både moralsk og finansielt, i en slik grad at mange ble sett på som villige representanter for Egypts myndigheter.