Nasjonalencyklopedi

En nasjonalencyklopedi eller et nasjonalleksikon er et allmennoppslagsverk skrevet for innbyggerne i en nasjon på deres språk av nasjonens egne fagfolk.

En rolle som nasjonalleksikon kan ha utspring i at verket er initiert eller finansiert av myndighetene, eller ved at et leksikon de facto har et allment omdømme som definerende autoritet.

Nasjonalencyklopedier har hatt en viktig betydning for mange land, fordi de oppfattes som synlige tegn på at nasjonen har en høyt utviklet kultur. Det finnes flere eksempler på at nasjoner som har vært dominert av andre nasjoner har satt produksjon av en nasjonalencyklopedi høyt på dagsordenen så snart denne dominansen er brutt. Dette skjedde blant annet i Estland og Romania etter at Sovjetunionens dominans falt bort.[1]

Referanser rediger

Se også rediger