Nasjonalbudsjettet i Norge er en stortingsmelding som presenteres av regjeringen samtidig med statsbudsjettet i begynnelsen av oktober hvert år. Meldingen inneholder oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken.

Nasjonalbudsjettet har blitt utarbeidet årlig fra 1947, og hensikten er å se økonomien i en sammenheng, og få best mulig styring på den økonomiske utviklingen i landet.