Nasjonalbladet

norsk lokalavis

Nasjonalbladet var en avis utgitt i Trondheim fra 1922 til 1942.

Avisen ble egentlig startet i 1891 som det moderate venstreorganet Folketidende, men ble etter økonomiske vansker reetablert i 1922 under navnet Nasjonalbladet, som et organ for Norges Bondelag og Bondepartiet.[1][2]

I 1928 var avisen nær ved å bli nedlagt, men etter initiativ fra Adresseavisen så etablerte Nasjonalbladet et samarbeid med denne. Adresseavisen hadde året før byttet navn fra Trondhjems Adresseavis og fått Aftenpostens Harald Torp som ny redaktør. Samarbeidet betydde at Nasjonalbladet ikke lenger kom ut som egen avis, men fikk i stedet daglig en side i Adresseavisen som fritt ble redigert av en egen redaktør. Jacob Skylstad ble ansatt som redaktør for denne siden.[1]

For Adresseavisen var dette samarbeidet svært verdifullt, for på denne måten fikk avisen også et fotfeste utenfor byen, noe som Nasjonalbladet og aviskonkurrenten Nidaros på denne tiden var alene om.[1]

Nasjonalbladet kom med sin siste side i Adresseavisen fredag den 3. januar 1942. Pressedirektoratet hadde i november 1941 innsatt NS-medlemmet og redaktøren i Nasjonalbladet, Jacob Skylstad, som redaktør også av Adresseavisen. To måneder senere mente han at det ikke var praktisk mulig å gi ut Nasjonalbladet lenger. Bak dette lå dels politiske årsaker, men papirrasjoneringen veide nok også tungt.[1]

Mandag 5. januar 1942 kom Adresseavisen ut med undertittelen «og Nasjonalbladet».[2]

Referanser

rediger
  1. ^ a b c d Bratberg, Terje (1996). Trondheim byleksikon. Oslo: Kunnskapsforlaget. s. 45, 66, 184 og 376. ISBN 978-82-573-0642-7. 
  2. ^ a b Høeg, Tom Arbo (red.) (1973). Norske aviser 1763–1969. En bibliografi. Alfabetisk fortegnelse. Oslo: Universitetsbiblioteket i Oslo. s. 151 og 331–332. 
Autoritetsdata