Nansenbassenget

Nansenbassenget er en del av Polhavet nord og nordøst for Svalbard. Hele den vestre delen av Nansenbassenget er ved en anbefaling fra Kommisjonen for kontinentalsokkelens yttergrenser i april 2009 å betrakte som del av norsk kontinentalsokkel i nordområdene.

Nansenbassenget ligger sør for Gakkelryggen; det er gjennomsnittlig 500 km bredt og 3,7 km dypt. Nord for Gakkelryggen er det noe smalere og dypere Amundsenbassenget under nordpolen.