Nalunaq Guldmine er en gullgruve på Grønland.

Dette er Grønlands første gullgruve, og den første gruven som er bygd ut på over 30 år.

Gruven ligger i Kirkespirdalen, 40 km nordøst for Nanortalik, helt syd på Grønland. I selve gruven jobber det til enhver tid 45 – 60 personer, og ca. 35% av disse er innleide, lokale arbeidere. Gruven er derfor viktig for sysselsettingen i området. Forekomsten eies av norsk-canadiske Crew Development Corporation (82,5 %) og grønlandske NunaMinerals A/S (17,5 %), med Crew som operatør. Leiren har egen helistop.

Historie rediger

Det ble oppdaget synlig gull her i 1992, og utvinningstillatelsen ble gitt i 2003. Gruven kom i operativ drift 1. juli 2004, og har vært i drift siden. I fiskalåret 2006 ble det tatt ut 75 000 unser gull, dvs ca. 2,3 tonn.

Miljø rediger

Det gjøres årlige målinger av miljøet rundt gruven. Planter og dyr undersøkes for 12 grunnstoffer, for å finne ut hvor mye gruvevirksomheten påvirker sitt nærmiljø.

Disse stoffene er Hg, Cd, Pb, Zn, Cu, Cr, Ni, As, Se, Co, Mo og Au. Prøvene sammenlignes med prøver tatt i 19982001, dvs. før gruvedriften startet.[1]

Den tredje undersøkelsen ble utført i august 2006, og denne viser en nedgang i miljøutslippene i forhold til målingene i 2004 og 2005.[2]

Referanser rediger

  1. ^ «Faldende påvirkning fra guldmine». Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. 22.05.2007. Arkivert fra originalen 6. juni 2007. Besøkt 26.09.2007. 
  2. ^ Christian M. Glahder og Gert Asmund (2007). «Environmental monitoring at the Nalunaq Gold Mine, South Greenland, 2006 (sammendrag)». Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. Arkivert fra originalen 12. oktober 2007. Besøkt 26.09.2007.  Sammendrag av artikkelen