Mycobacterium bovis

Mycobacterium bovis (M. bovis) er en langsomtvoksende (16- til 20-timers generasjonstid) aerob bakterie og forårsaker tuberkulose hos storfe (kjent som bovint TB). Det er relatert til Mycobacterium tuberculosis, bakterien som forårsaker tuberkulose hos mennesker. M. bovis kan hoppe artsbarrieren og forårsake tuberkuloselignende infeksjon hos mennesker og andre pattedyr. [2]

Mycobacterium bovis
Attenuated strain of M. bovis used in the Bacillus Calmette-Guérin vaccine
Scientific classification
Kingdom: Bacteria
Phylum: Actinobacteria
Order: Actinomycetales
Suborder: Corynebacterineae
Family: Mycobacteriaceae
Genus: Mycobacterium
Species: M. bovis
Binomial name
Mycobacterium bovis

Karlson & Lessel 1970, ATCC 19210