Muzak er et registrert varemerke oppfunnet i 1922 av George O. Squier da han patenterte en innretning for overføring og distribuering av bakgrunnsmusikk fra grammofonplater over elektrisitetslinjer til arbeidsplasser. Squier var fascinert av det konstruerte ordet Kodak som varemerke, og tok lyden «muz» fra music og tilføyet «ak» fra Kodak for å konstruere navnet Muzak.

Squier utviklet bakgrunnsmusikksystemet fordi han hadde observert at arbeidere var mer produktive når det ble spilt musikk i bakgrunnen på arbeidsplassene. Han brukte sine observasjoner til å markedsføre ideen. På den tiden inneholdt en grammofonplate kun én sang. Utstyret som var nødvendig for å forsterke musikken var forholdsvis dyrt, men Squiers distribusjonssystem gjorde at kostnadene kunne deles på mange abonnenter. I 1920-årene var radiokringkasting akkurat i ferd med å etableres, og av prisgrunner såvel som andre grunner ikke et alternativ til Squiers system.

Bruken av bakgrunnsmusikk er senere utvidet, men navnet er blitt hengende igjen som begrep for musikk som ikke krever at man lytter, og der alle «vanskelige» partier enten er fjernet, eller volumjustert til å passe med resten. Et nyere uttrykk er heismusikk.

Eksterne lenkerRediger