Muusap Atuarfia

Muusap Atuarfia er folkeskolen i bygda Saattut på vestkysten av Grønland.

Skolen har ca. 50 elever, fordelt på tre klasser (1. til 7. klassetrinn). De har bl.a. videokonferanseutstyr for å drive fjernundervisning. Ca åtte lærere er ansatt her. De har kun én lærerbolig, og søkte i 2006 om bygging av en ny i løpet av 2007.