Musikkfondene er en felles administrasjon for Det norske komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond og Tekstforfatterfondet. Fondene har som sin primære oppgave å tildele midler til komponister og sangtekstforfattere. Musikkfondene yter blant annet administrativ støtte i tilknytning til søknads- og tildelingsprosessene.

Støtte til ulike formål rediger

Det norske komponistfond gir støtte til bestilling av ny musikk innen alle sjangre.

Komponistenes vederlagsfond gir støtte til yrkesaktive låtskrivere/komponister i form av fordypningsstipend, arbeidsstipend, reisestipend og utstyrsstipend.

Tekstforfatterfondet gir støtte til sangtekstforfattere i form av fordypningsstipend, arbeidsstipend og reisestipend. Styret i fondet bevilger også opphold i fondets leilighet i Firenze. Andre enn tekstforfatteren kan søke i kategorien "spesielt" om støtte til honorering av tekst til musikk. Eventuell støtte vil bli utbetalt direkte til sangtekstforfatteren.

Styret rediger

Styringsgruppen for Musikkfondene består av styreledere i fondene.

Daglig leder for Musikkfondene er Therese Rørvik.

Eksterne lenker rediger