Musikkbinge

Musikkbinge er et øvingslokale for band og musikere. De er bygget etter samme idé som ballbingene. Siden de er mobile kan de plasseres hvor som helst. To containere settes sammen og inni disse bygges et rom på 25 kvadratmeter som er tilpasset akustisk slik at det fungerer som øvingsrom for band. De er lydisolerte og skal ikke være til sjenanse for omgivelsene.

Prisen for en musikkbinge er om lag 350.000 kroner, og den finansieres ved tilskudd fra Norsk Tipping på 100.000 kroner, Musikkutstyrsordningen på omtrent samme beløp og kommunal egenandel som dekker det resterende.

Ideen til slike musikkbinger kom fra Danmark, hvor containerne blir produsert under navnet «Det plustelige øvingslokalet» (DPØ). Bergen fikk den første musikkbingen i 2000, og pr. 2014 er det mer enn 140 musikkbinger rundt om i kommunene.

Eksterne lenkerRediger