Murgese

Murgese er en italiensk hesterase. Den brukes som ride- og trekkhest. Den kan ligne på en frieser. Rasen er ytterst sjelden og forekommer som oftest i svart men det finnes også grå murgesere. Rasen oppstod da lokale italinske hester ble krysset med hester fra orienten.