Muntlig historie

Muntlig historie (eller Oral history) er et begrep som - noe forvirrende - brukes både om det faglige interessefeltet, den historiefaglige metoden og om produktet som blir skapt når man "driver med" muntlig historie. Muntlig historie beskrives ofte som noe nær en metode for historiefaglig arbeid: man intervjuer enkeltmennesker om deres personlige erfaringer – for å få tak i menneskets egen livshistorie, og/eller deres opplevelser av enkeltfenomener. Slettan beskrev i 1994 muntlig historie som ikke bare en metode, men også et tverrfaglig forskningsfelt og en bevegelse[1].

Historikeren Edvard Bull d.y. var en tidlig foregangsmann for historie skrevet nedenfra i Norge, og samlet allerede på 1950- og 60- tallet inn arbeideres minner. Doktoravhandlingen hans fra 1958, Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd tok i bruk materiale Bull hadde skapt gjennom innsamlingen av muntlige kilder.

Muntlig historie innebærer ofte at man streber mot en mer demokratisk historieskriving. Slike metoder er ofte nødvendige når man skal skrive historien til grupper i samfunnet som ikke har etterlatt seg mange skriftlige kilder[2]. Folklorister, etnologer, kulturhistorikere har gjerne brukt metoder knytta til muntlig historie i arbeid med kvinnekultur, arbeiderhistorie, sosial historie, innvandringshistorie og så videre. Ikke minst er ofte metoder fra muntlig historie nødvendige i arbeid med lokalhistorie.

FotnoterRediger

  1. ^ Slettan 1994:17
  2. ^ Se blant annet Hansson og Thor 2006:7ff

KilderRediger

  • Bull, Edvard 1958: Arbeidermiljø under det industrielle gjennombrudd : tre norske industristrøk, Norsk folkemuseum
  • Portelli, Alessandro (1991): The death of Luigi Trastavulli and other stories. Form and meaning in oral history, State University of New York Press, Albany
  • Slettan, Dagfinn 1984: «Muntlig historie og arbeidslivsforskning» i: Historie nedenfra. Festskrift til Edvard Bull på 70-årsdagen, Universitetsforlaget
  • Slettan, Dagfinn (1994): Minner og kulturhistorie. Teoretiske perspektiver, Nr. 4 i skriftserie fra Historisk Institutt, Trondheim
  • Thor, Malin (2006): «Analys av muntliga källor i form av levnadsberättelser – Eller är det möjligt att skriva en demokratisk historia?» ss 41-51, i: Hansson, Lars og Thor, Malin: Muntlig historia, Studentlitteratur, Lund