Multiplikatorsnelle

‎En multiplikatorsnelle er en fiskesnelle som festes på oversiden av fiskestanga, i motsetning til en haspelsnelle som festes på undersiden. Spolen roterer under kast for å frigi snøre, noe som kan skape problemer for en uerfaren bruker hvis rotasjonen ikke bremses på riktig måte. Multiplikatorsnellen har som oftest en «snørefører» som under innsveiving beveger seg frem og tilbake og fordeler snøret jevnt over hele spolens bredde.

Multiplikatorsnelle med snørefører og spakbrems.

Betegnelsen «multiplikator» kommer av at snellene, som de første på markedet, var nyskapende ved at de hadde en viss utveksling; én rotering av sveiva bevirket f.eks. fire roteringer av spolen (utveksling 1:4). Påfølgende snelletyper hadde også denne funksjonen, men fikk navn etter andre egenskaper.