Mu'jam al-buldan

Mu'jam al-buldan («Leksikon over land») er en bok av Yaqut al-Hamawi, en muslimsk lærd som er kjent for sine omfattende bøker.

Al-Hamawi startet å skrive boken i 1224, og den ble ferdig i 1228, et år før han døde.

Boken er en geografibok, men omfatter også historie, etnografi og myter knyttet til de stedene han skrev om. Den inneholder en omfattende, alfavetisk liste over land, byer, fjell, sletter, daler, sjøer, elver m.m. I introduksjonen til boken forteller han også om viktigheten av presis geografisk informasjon. Herskere, skatteinnkrevere og lærere trenger det, men også fysikere trenger kunnskap om geografi og klima, og astrologer trenger kunnskap om hvilke stjernebilder som dominerer de ulike landene. Poeter og filologer trenger kunnskap om korrekte uttale.[1]

De fem første kapitlene i boka oppsummerer ideene om at jorda er rund.

Al-Hamawi ble mye sitert i senere litteratur, bl.a. Zakariya' al-Qazwini i hans geografiske leksikon Athar al-Bilad, der han ikke engang refererte til Al-Hamawi.[1]

ReferanserRediger