Montfichet's Castle

Montfichet's Castle var et befestet slott i London. Den ble reist etter 1078, i perioden hvor normannerne befestet sin posisjon. Slottet stod vest for Baynard's Castle, og ble grunnlagt av Gilbert de Montfichet fra Rouen, som var en slektning av Vilhelm Erobreren. Montfichet hadde med seg en stor styrke til England, og kjempet tappert i slaget ved Hastings.

Slottet ble revet av Johan av England i 1213, etter at han hadde jaget bort Gilberts etterfølger Richard. I 1276 ble materialene brukt til byggingen av klosteret Blackfriars.