Monoklonale antistoffer

Monoklonale antistoffer eller monoklonale antikropper (mAb eller moAb) er en type proteiner kalt immunglobuliner som har identisk reaksjonsevne (spesifisitet), fordi de produseres av genetisk identiske celler. De reagerer altså mot det samme antigenet.[1]

Såkalte CGRP-hemmere er eksempler på medikamenter som utnytter effekten av monoklonale antistoffer til å bekjempe effekten av kalsitonin gen-relateret protein som blir frigjort og gir anfall av migrene, klasehodepine og lignende hodesmerter. Det er også kjent at, monoklonale antistoffer i noen tilfeller kan benyttes til å fjerne kreftceller fra benmarg.

Referanser rediger

  1. ^ Monoklonale Antistoffer. (2016, 11. februar). I Store medisinske leksikon. Hentet 29. september 2018 fra https://sml.snl.no/monoklonale_antistoffer.